Tárgyak

Szoftverfejlesztő

Modul száma Modul neve Tantárgyak
11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Foglalkoztatás I.
11996-16 Információtechnológiai alapok IT alapok
    IT alapok gyakorlat
11997-16 Hálózati ismeretek I. Hálózatok I.
    Hálózatok I. gyakorlat
11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés Programozás
    Programozás gyakorlat
11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv IT szakmai angol nyelv
     
12010-16 Nyílt forráskódú rendszerek kezelése Linux alapok
    Linux alapok gyakorlat
12008-16 Irodai szoftverek haladó szintű használata Irodai szoftverek
    Irodai szoftverek gyakorlat
12009-16 Informatikai szakmai orientáció IT szakorientáció
    IT szakorientáció gyakorlat
12011-16 Szoftverfejlesztés Szoftverfejlesztés
    Szoftverfejlesztés gyakorlat
12012-16 Webfejlesztés I. Webfejlesztés
    Webfejlesztés gyakorlat

 

Informatikai rendszerüzemeltető

Modul száma Modul neve Tantárgyak
11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Foglalkoztatás I.
11996-16 Információtechnológiai alapok IT alapok
    IT alapok gyakorlat
11997-16 Hálózati ismeretek I. Hálózatok I.
    Hálózatok I. gyakorlat
11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés Programozás
    Programozás gyakorlat
11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv IT szakmai angol nyelv
12010-16 Nyílt forráskódú rendszerek kezelése Linux alapok
    Linux alapok gyakorlat
12008-16 Irodai szoftverek haladó szintű használata Irodai szoftverek
    Irodai szoftverek gyakorlat
12009-16 Informatikai szakmai orientáció IT szakorientáció
    IT szakorientáció gyakorlat
12003-16 Hálózati ismeretek II. Hálózatok II.
    Hálózatok II. gyakorlat
    IT hálózatbiztonság
    IT hálózatbiztonság gyakorlat
12013-16 Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások Szerverek és felhőszolgáltatások
    Szerverek és felhőszolgáltatások gyakorlat

 

Szakképzési kerettantervek

Szoftverfejlesztő        
9-10, 13-14. évfolyam 54 213 5 Szoftverfejlesztő 2.158 2016. szeptember 1 -
11-12. évfolyam 54 213 5 Szoftverfejlesztő 2.104 2013. szeptember 1 -
Informatikai rendszerüzemeltető        
9-10., 13-14. évfolyam 54 481 6 Informatikai rendszerüzemeltető 2.73 2016. szeptember 1 -
11-12. évfolyam 54 481 4 Informatikai rendszergazda 2.56 2013. szeptember 1 -

 

Szakmai és vizsgakövetelmény

2016. szeptember 1 -  
54 213 5 Szoftverfejlesztő
54 481 6 Informatikai rendszerüzemeltető
   
2013. szeptember 1 -  
54 213 5 Szoftverfejlesztő
54 481 4 Informatikai rendszergazda

 

Óraszámok

 

KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS ÓRATERVE

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 9-12. óraszám összesen 13. évf. 13. évf. óraszám összesen
Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - -
Idegen nyelv (Célnyelv) 6 6 5 5 767 4 124
Matematika 3 3 3 3 417 - -
Történelem 2 2 3 3 345 - -
Informatika 1 1 - - 72 - -
Testnevelés 5 5 5 5 695 - -
Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - -
Célnyelvi civilizáció - - 2 2 134 - -
Választható természettudományos tantárgy, vagy komplex természettudomány 2 2 - - 144 - -
Kötelezően választható tantárgy: Érettségi tantárgy, vagy célnyelv, vagy Természettudományos tantárgy, vagy Informatika, vagy Szakmai tantárgy* - - 2 2 134 - -
Érettségire épülő (fő) szakképesítés 8 8 7 7 (1045+453) 1498 31 961
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés 3 4 3 3 - -  
Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 36 35 35   35  
Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  
Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085

 

III.

Villamosipar és elektronika XI., Távközlés XII., Informatika XIII., ágazatok esetében

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 9-12. óraszám összesen 13. évf. 13. évf. óraszám összesen
Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - -
Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124
Matematika 3 3 3 3 417 - -
Történelem 2 2 3 3 345 - -
Etika - - - 1 31 - -
Informatika 2 2 - - 144 - -
Művészetek - - 1 - 36 - -
Testnevelés 5 5 5 5 695 - -
Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - -
Kötelező komplex természettudományos tantárgy 3 - - - 108 - -
Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Fizika - 2 2 2 206 - -
Kötelezően választható tantárgy: Érettségi tantárgy, vagy Idegen nyelv, vagy Kémia*, vagy Informatika, vagy Szakmai tantárgy** - - 2 2 134 - -
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek - 1 - - 36 - -
Érettségire épülő (fő) szakképesítés 8 8 7 7 (1045+453) 1498 31 961
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés 3 4 3 3 - -  
Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 36 35 35   35  
Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  
Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085

* Amennyiben az iskola a Kémia tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megtalálható 144 órás (két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia.

** Az órakeret a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására is fordítható.

 

VI.

Rendészet és közszolgálat XXXVIII. ágazatok esetében

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 9-12. óraszám összesen 13. évf. 13. évf. óraszám összesen
Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - -
Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124
Matematika 3 3 3 3 417 - -
Történelem 2 2 3 3 345 - -
Etika - - - 1 31 - -
Informatika 2 2 - - 144 - -
Művészetek - - 1 - 36 - -
Testnevelés 5 5 5 5 695 - -
Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - -
Kötelező komplex természettudományos tantárgy 3 - - - 108 - -
Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Biológia - 2 2 2 206 - -
Kötelezően választható tantárgy: Érettségi tantárgy, vagy Idegen nyelv, vagy Földrajz*, vagy Informatika, vagy Szakmai tantárgy** - - 2 2 134 - -
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek - 1 - - 36 - -
Érettségire épülő (fő) szakképesítés 8 8 7 7 (1045+453) 1498 31 961
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés 3 4 3 3 - -  
Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 36 35 35   35  
Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  
Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085

* Amennyiben az iskola a Kémia tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megtalálható 144 órás (két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia.

** Az órakeret a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására is fordítható.

XI.

Nyelvi előkészítő évfolyam óraszámai a szakgimnáziumban

Tantárgyak óraszám/hét
Idegen nyelv 18
Testnevelés és sport 5
Informatika 3
Képességfejlesztés (helyi tantervben meghatározottak szerint) 3
Osztályfőnöki 1
Összesen 30

 

Két éves szakgimnáziumi szakképesítések óraterv táblázata

minden ágazat esetében

Tantárgyak 1/13. évf. 2/14. évf. 1/13-2/14. évf. óraszám összesen
Szakmai idegen nyelv 4 4 268
Érettségire épülő szakképesítés órakerete 31 31 2077
Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 35  
Tanítási hetek száma 36 31  
Éves összes óraszám 1260 1085 2345

 

Szakképzés óraszámai

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:

 

évfolyam heti óraszám éves óraszám
9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év
10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év
Ögy.   -
11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év
Ögy.   -
12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év
5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év
Összesen: 2459 óra  

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskoláakkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.

 

évfolyam heti óraszám éves óraszám
1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év
Ögy.   -
2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év
Összesen: 2077 óra  

 

2.158. 2016
XIII. INFORMATIKA ágazathoz tartozó 54 213 05 Szoftverfejlesztő szakképesítéshez
    9.   10.     11.     12.   13.máj   13.jan     14.febr  
    heti óraszám   heti óraszám   ögy heti óraszám   ögy heti óraszám   heti óraszám   heti óraszám   ögy heti óraszám  
    e gy e gy   e gy   e gy e gy e gy   e gy
A fő szakképesítésre vonatkozóan: Összesen 5 6 6 6 0 3 7 0 3 6 14 17 13 18 0 14 17
  Összesen 11   12     10     9   31   31     31  
11499-12 Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5  
Foglalkoztatás II.                                    
11498-12 Foglalkoztatás I.                     2         2  
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)                                    
11996-16 IT alapok 1   1                   2        
Információtechnológiai alapok IT alapok gyakorlat   2   1                   3      
11997-16 Hálózatok I.     1     1     1       3        
Hálózati ismeretek I. Hálózatok I. gyakorlat       2     3     2       7      
11625-16 Programozás 1   1     1     1       4        
Programozás és adatbázis-kezelés Programozás gyakorlat   2   2     2     2       8      
11999-16 IT szakmai angol nyelv 2   2                   4        
Informatikai szakmai angol nyelv                                    
12010-16 Linux alapok           1                      
Nyílt forráskódú rendszerek kezelése Linux alapok gyakorlat             2                    
12008-16 Irodai szoftverek                 1                
Irodai szoftverek haladó szintű használata Irodai szoftverek gyakorlat                   3              
12009-16 IT szakorientáció 1   1                            
Informatikai szakmai orientáció IT szakorientáció gyakorlat   2   1                          
12011-16 Szoftverfejlesztés Szoftverfejlesztés                     7,5         7,5  
  Szoftverfejlesztés gyakorlat                       12         12
12012-16 Webfejlesztés I. Webfejlesztés                     4         4  
  Webfejlesztés gyakorlat                       5         5

 

2.73. 2016
XIII. Informatika ágazathoz tartozó 54481 06 Informatikai rendszerüzemeltető szakképesítéshez
    9.   10.     11.     12.   13.máj   13.jan     14.febr  
    heti óraszám   heti óraszám   ögy heti óraszám   ögy heti óraszám   heti óraszám   heti óraszám   ögy heti óraszám  
    e gy e gy   e gy   e gy e gy e gy   e gy
A fő szakképesítésre vonatkozóan: Összesen 5 6 6 6 0 3 7 0 3 6 10 21 13 18 0 10 21
  Összesen 11   12     10     9   31   31     31  
11499-12 Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5  
Foglalkoztatás II.                                    
11498-12 Foglalkoztatás I.                     2         2  
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)                                    
11996-16 IT alapok 1   1                   2        
Információtechnológiai alapok IT alapok gyakorlat   2   1                   3      
11997-16 Hálózatok I.     1     1     1       3        
Hálózati ismeretek I. Hálózatok I. gyakorlat       2     3     2       7      
11625-16 Programozás 1   1     1     1       4        
Programozás és adatbázis-kezelés Programozás gyakorlat   2   2     2     2       8      
11999-16 IT szakmai angol nyelv 2   2                   4        
Informatikai szakmai angol nyelv                                    
12010-16 Linux alapok           1                      
Nyílt forráskódú rendszerek kezelése Linux alapok gyakorlat             2                    
12008-16 Irodai szoftverek                 1                
Irodai szoftverek haladó szintű használata Irodai szoftverek gyakorlat                   3              
12009-16 IT szakorientáció 1   1                            
Informatikai szakmai orientáció IT szakorientáció gyakorlat   2   1                          
12003-16 Hálózatok II.                     3         3  
Hálózati ismeretek II. Hálózatok II. gyakorlat                       9         9
  IT hálózatbiztonság                     1,5         1,5  
  IT hálózatbiztonság gyakorlat                       3         3
12013-16 Szerverek és felhőszolgáltatások                     3         3  
Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások Szerverek és felhőszolgáltatások gyakorlat                       9         9